PVC绝缘电工胶带
PVC管道保护胶带
布基胶带
双面泡棉胶带
双面胶带
美纹纸胶带
警示胶带
透明封箱胶带
地址:浙江省宁波市宁海城关怡惠西路19号
电话:0574-65597776 65209888
传真0574-65586289
E-mail:yzwz@mail.nbptt.zj.cn
邮编: 315600
 

Item No.YZ-09
Item No.YZ-08
Item No.YZ-07
Item No.YZ-06
Item No.YZ-05
Item No.YZ-04
Item No.YZ-03
Item No.YZ-02
Item No.YZ-01
总记录 : 9    总页数:1/1页   首页 | 上一页 |下一页 | 末页   :


版权所有:宁波越洲文教用品有限公司    地址:浙江省宁波市海城关怡惠西路19号
电话:0574-65597776   65209888        传真:0574-65586289  E-mail:yzwz@mail.nbptt.zj.cn